Gedragsregels

Sunday, Apr 19, 2020| Tags: statement

Gedragsregels

Transparantie, traceerbaarheid en privacy zijn onze hoogste prioriteiten. Het is voor ons belangrijk dat er open en transparant wordt gecommuniceerd tussen deelnemers, partners en gebruikers van de app. De gedragsregels bevatten informatie over hoe data wordt gemaakt, gebruikt en verwerkt. Ook gaan de gedragsregels over ethiek. Omdat ITO een open-source project is wordt deze documentatie ook gebruikt als leidraad voor alle partners en andere aangesloten partijen. Gewenst gedrag

 • Aardig zijn voor elkaar en elkaar helpen.
 • Duidelijke communicatie/beschaafd taalgebruik.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen tonen.
 • Respectvol zijn tegenover andere mensen hun meningen, inzichten en ervaringen.
 • Het geven en krijgen van constructieve feedback.
 • Verantwoordelijkheid nemen en excuses maken aan personen die getroffen worden door uw fouten. Probeer van de ervaring te leren.
 • Focussen op wat belangrijk is voor de gehele community.

Onaanvaardbaar gedrag

 • Discriminatie / Discriminerend taalgebruik.
 • Irriteren (trolls), beledigen en denigrerend taalgebruik.
 • Persoonlijke en politieke opmerkingen plaatsen.
 • Het delen van andermans privéinformatie, zoals een fysiek adres of een e-mailadres, zonder de persoon zijn/haar toestemming te vragen.

Schenden van de regels

In het geval dat de gedragscode overtreden wordt zal het comité een onderzoek starten omtrent het incident. Aan de hand van de ernst van het incident zullen mensen die gedragsregels schenden een waarschuwing krijgen en de vraag of om de acties, indien mogelijk, terug te draaien. In het geval van meerdere overtredingen bij eenzelfde persoon / instelling of bij het regelmatig voorkomen van overtredingen zal er een rechterlijke vervolging ingezet worden.

Als u een overtreding opmerkt, stuur ons dan alstublieft een mail met een gedetailleerde beschrijving van het incident naar info@ito-app.org.

Als de overtreding is gemaakt door een deelnemer van het gedragscode-comité, stuur dan een andere deelnemer van het gedragscode-comité een e-mail.

Elke stuk ontvangen informatie is geheim en zal dat blijven. Wij behouden het recht om indien nodig officiële verklaringen af te geven.

Voeg alstublieft de volgende informatie toe aan beschrijvingen van een incident:

 • Contactgegevens (voor vervolgvragen).
 • Namen van betrokken personen.
 • Wanneer en waar het incident plaatsvond.
 • Een gedetailleerde beschrijving van het incident (samen met context van het incident).
 • Verdere relevante informatie die handig kan zijn.

Gedragscode comité

Het gedragscode-comité is een divers, interdisciplinair team dat constant de gedragsregels bijhoudt. Ook neemt het comité actie wanneer dit nodig is (denk aan rechterlijke vervolgingen bij overtredingen).

Contacteer gelieve alleen deelnemers direct wanneer een comité-lid zelf de fout in gaat. Voor elke andere overtreding kunt u mailen naar: info@ito-app.org.

Wat gebeurt er bij het schenden van de gedragscode?

Het gedragscode-comité zal vervolgstappen moeten nemen wanneer er incidenten voorkomen. Dit zijn, afhangend van de ernst van het incident, voornamelijk de vervolgstappen die gezet worden:

Geen actie wanneer er geen incident door het comité wordt vastgesteld.
Een privé-waarschuwing naar de verantwoordelijke.
Een officiële waarschuwing en vraag naar een verduidelijking van het incident.
Rechterlijke vervolgstappen (inlichtingendiensten inzetten).

Wij werken 100% transparant

Omdat wij de wereld veilig willen houden is 100% van de code open-source (vrij te benaderen)

Help Mee